Dzieje sięGłogów

Konkurs ogłoszony, ale dyrektor Lenarczyk odejdzie dopiero w grudniu1 min na czytanie

Automatycznie zapisany szkic 79

Jak informuje ratusz, właśnie został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Czas na składanie dokumentów kandydaci mają do 20 maja.

Kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie związanej z działalnością statutową muzeum: muzealnictwo, archeologia, historia. Dodatkowo preferowane będą studia z zakresu zarządzanie instytucją kultury, ekonomiczne, menadżerskie lub związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów. Wymagany staż pracy – 5 lat i 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Istotna jest także znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania muzeów oraz historii regionu i miasta.

Radoxim 5

Leszek Lenarczyk jest dyrektorem muzeum od blisko 38 lat. – Czas najwyższy przejść na emeryturę – mówi. – Prosiłem prezydenta Rafaela Rokaszewicza, aby rozstrzygnięcie konkursu na to stanowisko nastąpiło co najmniej pół roku przed moim odejściem. Dlaczego o tyle wcześniej? Po to, abym mógł swojemu następcy przekazać wszystkie obowiązki i zapoznać ze sprawami, które dla muzeum są bardzo ważne, w tym również kontakty, bez których trudno jest poruszać się w tym świecie – dodaje Lenarczyk.

Kto zostanie dyrektorem? – Mam nadzieję, że osoba dobrze przygotowana do tej funkcji, z odpowiednimi kwalifikacjami – odpowiada dyrektor.

Leszek Lenarczyk w lutym 2018 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To szczególne odznaczenie Prezydent RP Andrzej Duda przyznał mu za ochronę dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą. Dyrektor nie ukrywał wtedy, że order to ukoronowanie 36 lat pracy zawodowej, a także aktywności społecznej nie tylko w Głogowie, ale i w Sławie. Dyrektor jest jedynym głogowianinem, który jak dotychczas otrzymał tak wysokie wyróżnienie. RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się