Dzieje sięGłogów

Kościoły bez limitu wiernych. Trzeba jednak założyć maseczki1 min na czytanie

Pustki w głogowskich kościołach. Trwa liczenie wiernych

Od dziś (31.05.) w kościołach można modlić się bez limitu gromadzących się osób. Wierni mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania liturgii.

Tadeusz Lityński, biskup zielonogórsko-gorzowski

Przypominamy, że dopuszczalne są dwie formy przyjmowania komunii św. – na rękę i do ust. Osoby przyjmujące komunię św. na rękę obowiązane są do spożycia Eucharystii w obecności szafarza bezpośrednio po jej otrzymaniu.

Szafarze komunii świętej są zobowiązani do zachowania szczególnej higieny i dezynfekcji rąk.

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa będzie obwarowana ograniczeniami wciąż trwającego stanu epidemii. Ze względu na limit zgromadzeń na świeżym powietrzu 150 osób, obchody koncentrować się będą wokół kościołów. Nie będzie procesji.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się