Dzieje sięGłogów

Kto chce wstąpić do armii? Saperzy czekają na chętnych1 min na czytanie

Kto chce wstąpić do armii? Saperzy czekają na chętnych

W piątek (27.01) o godz. 08.00 w 4 Batalionie Inżynieryjnym w Głogowie, przy ul. Wojska Polskiego 58, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie: oficerów, podoficerów oraz szeregowych.

Chętni musza mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą, Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową lub Terytorialną Służbę Wojskową.
Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

  • dowód osobisty, książeczkę wojskową;
  • kserokopię prawa jazdy;
  • kserokopię świadectwa ukończenia ostatniej szkoły;
  • kserokopię świadectw oraz certyfikatów ukończonych kursów;
  • przybory do pisania.

Preferowani będą kandydaci m. in. z prawem jazdy kat. C, C+E, doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów ciężarowych i obsłudze maszyn budowlanych (ładowarki, równiarki, spycharki, koparki).

Kontakt:
Sekcja Personalna 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego.
tel. 261678006;
tel. 261678003.

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się