Historia

Legenda o powstaniu kolegiaty2 min na czytanie

Legenda o powstaniu kolegiaty

Poruszymy wątek powstania głogowskiej kolegiaty. Legenda „Księżna i gołąb”; o której dziś mowa; jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej przytaczanych opowieści dotyczących naszego miasta.

Budowę tej świątyni rozpoczęto najprawdopodobniej pod koniec XII wieku, w miejscu kościoła grodowego. Jej budowa zakończyła się dopiero w okresie rządów założyciela księstwa głogowskiego – Konrada I, sprawującego władzę w latach ok. 1251-1273/74. Z legendy dowiemy się, że to właśnie jego małżonka, księżna Salomea znacznie przyczyniła się do budowy świątyni: „księżna stanęła przy balustradzie. Skinieniem ręki przywołała Danusię. Kapelan pobłogosławił klatkę z gołębiem. Na polecenie księżnej Danusia otworzyła ją. Biały gołąb wyfrunął, wzbił się wysoko w górę i zaczął zataczać koła. Początkowo poszybował nad miastem i wójt Fryderyk poczuł przypływ radości, zdawało się, bowiem, że usiądzie na drzewie rosnącym na rynku. Gołąb jednak poleciał dalej. Ponownie przeleciał obok wieży na drugą stronę Odry i widać zmęczony lotem, usiadł na bramie dawnego grodu. – Bóg tak chciał – powiedziała księżna. – Laudetur Jezus Chrystus – kanonik nie krył swojej radości.”

Salomea była księżniczką wielkopolską z rodu Piastów, córką księcia Władysława Odonica. Skąpe zapiski określały ją jako dobrą, pobożną i prawą czynem i radą oraz służącą mężowi Konradowi. Legenda o niej i gołębiu współbrzmi poniekąd z poglądem tych dziejopisów, którzy widzą w Salomei orędowniczkę polskości – przynajmniej w zwyczajach – i dawniejszej tradycji piastowskiej.

Salomea urodziła Konradowi sześcioro dzieci. Zmarła młodo, choć dokładnej daty jej śmierci niestety nie znamy. „Minęły lata. Na Ostrowiu Tumskim, w miejscu gdzie kiedyś usiadł biały gołąb stanęła murowana, gotycka kolegiata. Księżna nie doczekała zakończenia budowy. Pochowaną ją w kościele św. Piotra. Ale jej syn i następca Konrada na tronie książęcym, Henryk III wykonać kazał dwa piękne posągi fundatorów kolegiaty: Konrada i Salome, które stanęły w niszach po obu stronach prezbiterium. I stały tak przez wieki. Nie imały się ich żadne nieszczęścia, których los, a częściej jeszcze źli ludzie, nie szczędzili świątyni.”

Do dziś przetrwał jedynie posąg głogowskiej księżnej, który obecnie znajduje się w Poznaniu i zaliczany jest czołówki zabytków wczesnogotyckich w Europie.
Dariusz A. Czaja (Towarzystwo Ziemi Głogowskiej)

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Historia