Dzieje sięGłogów

Leszek D. straci mandat radnego? Zdecyduje komisarz wyborczy1 min na czytanie

Leszek D. straci mandat radnego? Zdecyduje komisarz wyborczy

Radny miejski Leszek D. skazany prawomocnym wyrokiem. Przypomnijmy, że w styczniu br. przed Sądem Rejonowym w Głogowie zapadł wyrok skazujący radnego za przestępstwa przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego i przeciwko środowisku. Za to, że jego decyzją na miejskiej działce przy ul. Krochmalnej, kiedy był jeszcze kierownikiem w ZGM, zostały umieszczone niebezpieczne chemikalia.

Teraz Sąd Okręgowy w Legnicy rozpatrywał apelację i uznał, że radny jest winny zarzucanych mu czynów i utrzymał wyrok jednego roku więzienia w zawieszenia na trzy lata.

Radoxim 5

Co dalej z Leszkiem D. i co z jego mandatem radnego? Musi zaistnieć łącznie kilka przesłanek aby ustało jego prawo do bycia radnym. Jeśli faktycznie zaistniała taka sytuacja, to takie informacje z sądu otrzymają komisarz wyborczy, wojewoda i przewodniczący rady miasta – informuje Anna Zych, dyrektorka delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy. Mówi o tym Kodeks Wyborczy, art. 11 par. 2: nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba, która jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Muszą zaistnieć te trzy przesłanki. Na razie wydaje się, że tak właśnie jest w przypadku radnego Drankiewicza, lecz komisarz wyborczy jeszcze mu nie cofnął mandatu.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się