ExtraFotomy:Kotla

Magia nauki w gminie Kotla. Projekt współfinansowany ze środków unijnych5 min na czytanie

Magia nauki w gminie Kotla. Projekt współfinansowany ze środków unijnych 9

Rozpoczęły się wymarzone przez dzieci wakacje, jednak niejeden uczeń z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotli zatęskni za zajęciami dodatkowymi jakie były prowadzone przez ostatnie dwa lata w szkole. Ich celem było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Było w czym wybierać, bo prowadzono zarówno kółka zainteresowań jak i zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze. Zajęcia dostosowano do potrzeb uczniów tak aby w podnieść ich kluczowe kompetencje cyfrowe, z nauk matematyczno-przyrodniczych i angielskiego.

Oprócz lekcji w szkole odbyły się także zajęcia warsztatowe poza murami szkoły. Uczniowie edukowali się w Parku Nauki i Techniki ExploraPark w Wałbrzychu, w Centrum Edukacji Ekologicznej }i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, w obserwatorium Geofizycznego Instytutu Geofizyki PAN w Książu oraz we Wrocławiu w ogrodzie japońskim, ogrodzie zoologicznym i muzeum przyrodniczym.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mieli zapewnione zindywidualizowane wsparcie specjalistyczne tj. logopedyczne, korekcyjno – kompesacyjne, socjoterapeutyczne czy z psychologiem specjalnym. Grupy były małe – od zajęć indywidualnych do maksymalnie 8-10 osób w grupie, tak aby zajęcia były jak najbardziej efektywne.

To jeszcze nie wszystko bo utworzono również Szkolny Ośrodek Kariery dla klas 7 i dla uczniów gimnazjum, gdzie szkoła współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie i przedsiębiorcami. Dzieci uczyły się jak najlepiej zaprezentować się na rynku pracy, mogły poznać wiele zawodów, co ułatwiło im podjęcie decyzji o dalszej edukacji i wyborze ścieżki kariery.

W sumie przeprowadzono 2595 godzin zajęć, z których skorzystało 264 uczniów.

Do prowadzenia zajęć zakupiono wiele pomocy dydaktycznych za kwotę ok. 300 000 zł. Zakupiono m.in.: laptopy, monitory multimedialne, platformy i programy edukacyjne, wizualizery i wiele, wiele innych pomocy dydaktycznych, które sprawiły, że nauka okazała się łatwa. Zajęcia opierały się na metodzie eksperymentalnej, przy pomocy nowoczesnych technologii dlatego też były bardzo ciekawe dla uczniów.

Z projektu skorzystało również 19 nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach rozwijających ich kompetencje zawodowe.

Całkowita wartość projektu wyniosła 648 535,62 zł, z czego 615 660,62 zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Pozostała kwota (32 875 zł) to wkład własny niefinansowy Gminy Kotla w postaci udostępniania sal na zajęcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Extra