Dzieje sięGłogów

Mandat radnego Leszka Drankiewicza wygaszony. Jest nowa radna, kto to?1 min na czytanie

sesja 3

Wygaszenie mandatu radnego to konsekwencja wyroku sądu w sprawie chemikaliów na działce miejskiej przy ul. Krochmalnej. 21 czerwca Komisarz Wyborczy w Legnicy Artur Waluk wydał obwieszczenie w sprawie wygaśnięcia mandatu w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy, IV Wydział Karny Odwoławczy z 17 maja, zmieniającego w części wyrok Sądu Rejonowego w Głogowie II Wydział Karny z 18 stycznia 2022 r.

Radny Drankiewicz był wybrany w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 15 KWW Rafaela Rokaszewicza. Złożył też rezygnację z mandatu. Już wiadomo, kto go zastąpi. Jak podaje przewodniczący rady miasta Zbigniew Sienkiewicz, następna w kolejności na tej liście jest Małgorzata Chudzińska. Zgodziła się przyjąć funkcję, a komisarz wyborczy zatwierdził obsadzenie mandatu. – Na najbliższej sesji złoży ślubowanie i będzie pełnoprawną radną – mówi przewodniczący Zbigniew Sienkiewicz. Spodziewa się, że sesja może być zwołana pod koniec lipca.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się