Dzieje sięGłogów

Miasto zadłużone na prawie 200 mln złotych. Dziś sesja budżetowa2 min na czytanie

Fundusz sołecki zawieszony. Rada uznała, że lepiej wydawać pieniądze wprost z budżetu

Dziś (30.12.) w ratuszu odbędzie się sesja budżetowa. I już wiadomo, że zadłużenie miasta znów wzrośnie. Mniejsze dochody, mniejsze wydatki, 48 mln zł na inwestycje – jest projekt budżetu miasta na 2021 rok. Planowane na 2021 r. dochody miasta mają wynieść 368 mln 603 tys. zł. To o 23 mln zł mniej od przewidywanego wykonania w bieżącym roku. 

Wydatki określono na 394 mln 218 tys. zł, a deficyt – 25,6 mln zł. Wpływy z udziałów gminy z podatków dochodowych są spodziewane na 93,7 mln zł, czyli o 9,2 proc. wyższe od tegorocznych. Jak wynika z opisu projektu budżetu, z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do budżetu miasta w 2021 r. przyjęto kwotę 86 mln 788 tys. zł. Dochody z podatku od osób prawnych (CIT) oszacowano na 7 mln zł, czyli na poziomie obecnego roku. Znacznie mniejsze będą dochody majątkowe – 13,3 mln zł to 36,7 proc. przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Z tego dotacje i środki otrzymane na inwestycje wyniosą 4,4 mln zł, czyli 16,3 proc. tegorocznych. 

Radoxim 5

Nieco wyższe mają być za to dochody ze sprzedaży majątku – 8,5 mln zł. Na nowy rok miasto planuje wydatki majątkowe na poziomie 48 mln 756 tys. zł. Tegoroczne zamkną się kwotą 49,2 mln zł, a projekt zakładał 43,5 mln zł. Wśród inwestycji zaplanowanych na 2021 r. jest 5 mln zł zapisane na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z Piłsudskiego. 800 tys. zł miasto przeznaczy na projekt i budowę przejścia podziemnego z windami pod ul. Brama Brzostowska przy zamku. Na remont ul. Kazimierza Sprawiedliwego jest zabezpieczone 6,3 mln zł. Wśród mniejszych zadań jest uwzględniona modernizacja ogrzewania kaplicy przy ul. Świerkowej (50 tys. zł) i powiększenie powierzchni cmentarza o nową kwaterę (100 tys. zł). 1,8 mln zł jest zapisane w budżecie miasta na przebudowę segmentu żywieniowy w SP 12. Wydatek zapisany na przebudowę PP 7 to 4,2 mln zł.

2,8 mln zł jest zapisane na program rozwoju szpitala., a 2 mln zł na udział miasta w I etapie budowy hospicjum. Po 400 tys. zł jest uwzględnione w projekcie na postawienie dwóch tężni solankowych na terenie zielonym przy ul. Głowackiego i na boisku przy ul. Leszka Białego oraz na kontynuację zagospodarowania Placu Saperów. Planowany stan zadłużenia Gminy Miejskiej Głogów na koniec 2021 r. wyniesie 194 mln zł.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się