Dzieje sięGłogów

Mieszkańcy pytają o cmentarz. Prezydent odpowiada1 min na czytanie

Tłumy na cmentarzu do pierwszej nad ranem! A dziś? Bramy zamknięte. Handlarze: Partyzantka premiera 4

Przez epidemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia nie było możliwe zorganizowanie corocznych spotkań prezydenta z mieszkańcami na osiedlach.

– Epidemia wymusiła na nas zmianę formy i zaproponowaliśmy napisanie do prezydenta – mówi Marta Dytwińska-Gawrońska, rzecznik prezydenta miasta Głogowa.

Radoxim 5

Otrzymali ponad 150 pytań, choć wiele z nich się powtarzało. Przyszedł czas na odpowiedź. Jedno z nich brzmiało: czy miasto planuje rozbudowywać cmentarz komunalny na Brzostowie?

– Jeśli chodzi o plany rozbudowy i modernizację cmentarza na Brzostowie, to cmentarz zostanie powiększony o ok. 14 ha. Tereny, które mają być wcielone do cmentarza znajdują się po stronie północnej, wschodniej i południowej. Miasto pozyskuje je systematycznie, niemal każdego roku odkupuje od prywatnych właścicieli poszczególne działki. Pod rozbudowę, zgodnie z planem miejscowym, ok. 80 proc nieruchomości jest już własnością Gminy Miejskiej Głogów. Nowe drogi i parkingi powstaną od strony południowej. Jest już przygotowana na to dokumentacja projektowa, miasto otrzymało również pozwolenie na budowę. Zmodernizowana zostanie również kaplica, remont obejmie elewację oraz dobudowane zostanie zadaszenie od strony placu na odpowiednich słupach, nawiązujących do kaplicy – odpowiedział zastępca prezydenta Piotr Poznański.

– Każdego roku miasto prowadzi prace na terenie cmentarza – zagospodarowuje kolejne kwatery i w ramach bieżących środków buduje alejki wewnętrzne i chodniki. Kaplica zostanie zmodernizowana w latach 2022-2023. Budowa drogi dojazdowej uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Miasto złożyło wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o wybudowanie drogi dojazdowej od południa, jej koszt to ok. 3 mln zł – dodawał.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się