Dzieje sięFotoGłogów

Mieszkańcy Serbów walczą o to, by obwodnica była dla nich mniej uciążliwa [ZDJĘCIA]4 min na czytanie

Mieszkańcy Serbów walczą o to, by obwodnica była dla nich mniej uciążliwa [ZDJĘCIA] 3

Spotkanie w szkole (25.04.) zwołało stowarzyszenie Eko Serby, które ma dużo zastrzeżeń do koncepcji przebiegu obwodnicy przez tę miejscowość. Trwają konsultacje w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy. To ostatni moment, by mieszkańcy wyrazili swoją opinię, zgłaszali uwagi i wnioski. Stowarzyszenie Eko Serby przygotowało petycje, w których mieszkańcy mogli opowiedzieć się za zwiększeniem odległości obwodnicy od zabudowań, zachowania Lasku Serbskiego czy wreszcie zwiększenia liczby przepustów wodnych w nasypie pod obwodnicą. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa związanego z ryzykiem powodzi, bo koncepcja, jak omówił to Radosław Pencakowski ze stowarzyszenia, przewiduje tylko jeden przepust. A zagrożenie, również z podsiąków, jest realne, jak ostatnio w czasie powodzi w 2010 r. Inne wnioski to montaż ekranów dźwiękochłonnych i wzmocniony pas zieleni na całym odcinku obwodnicy w Serbach. – Proponowane rozwiązania sprawią, że będziemy w tak zwanym termosie – mówił prezes stowarzyszenia Krzysztof Kuśmierz.

Dla stowarzyszenia i mieszkańców Serbów ważne jest też zachowanie historycznej strzelnicy, która ma być odcięta. Konserwator zabytków odmówił uznania jej za zabytek, a stowarzyszenie zwróciło się do ministra kultury, który stanął po ich stronie. Dzięki temu stowarzyszenia ma prawo występować w konsultacjach jako strona. Ale ważny jest też sam dostęp do lasku. – Istota sprawy, że dwa tysiące ludzi i nie mamy nawet gdzie wyjść, a do Lasu Serbskiego gros ludzi chodziło – mówi sołtys Serbów Tadeusz Marut, z nadzieją na przychylne podejście Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Radoxim 5

Po spotkaniu mieszkańcy Serbów i okolic ustawili się w kolejce, by podpisywać petycje przygotowane w dwóch wersjach. Wszystkie trafią do dyrektora RDOŚ. – Podpisałam wersję, żeby zatrzymać lasek – mówi radna z Serbów Krystyna Szwiergiel. – Według mnie ten wariant jest chory, tu jest dużo działek rolnych, a 200-300 m dalej na północ są nieużytki, mogłaby ta obwodnica przebiegać tamtędy, za stadniną koni i ujęciem wody – mówi młody mieszkaniec Serbów, który podpisał petycję o przesunięciu obwodnicy na północ. – Poszukam zdjęć z powodzi w 2010 roku i wyślę – mówi pani Danuta z ul. Zielonej. Konsultacje potrwają do połowy maja

Stowarzyszenia złoży wniosek do postępowania o o powołanie zespół biegłych z zakresu hydrologii by opracował opinię w sprawie zagrożenia powodziowego.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się