Dzieje sięGłogów

Miliony dla miasta na program wspierający osoby niepełnosprawne1 min na czytanie

Miliony dla miasta na program wspierający osoby niepełnosprawne

Miasto otrzymało ponad 2 miliony złotych na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2022 roku.

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, na którego cel przeznaczono 2.018.070,00 zł
wykonawcą zadania jest Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych ul. Norwida 5.  

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Więcej informacji: 76 727 65 72.
RED
źródło: DGL News

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się