Dzieje sięGłogów

Miliony złotych na walkę z bezrobociem w powiecie głogowskim1 min na czytanie

Już przybywa bezrobotnych! Ruszyły zwolnienia w niektórych branżach 14

Ruszyła akcja aktywizacji bezrobotnych. Z przeznaczonej na ten rok kwoty 8 mln 56 tys. zł ponad połowa pochodzi z programów Unii Europejskiej. Iwona Praszczyk, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej podaje, że kwoty po ponad 2 mln zł będą przeznaczone na staże dla 226 osób oraz na tworzenie własnego biznesu dla 98 osób. Na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy wydzielono kwotę 1,2 mln zł z przeznaczeniem dla 60 osób. Zbliżona suma jest przeznaczona na roboty publiczne, przy których zatrudnienie znajdzie 70 osób. Kolejnych 40 bezrobotnych dostanie zajęcie przy pracach interwencyjnych (321 tys. zł), a 20 przy pracach społecznie użytecznych (26 tys. zł). Są też wyodrębnione kwoty na kursy i szkolenia dla 58 osób (211 tys. zł ) oraz na studia podyplomowe dla 10 osób (98 tys. zł). W ramach środków na aktywizację bezrobotni będą mogli skorzystać też z bonu zasiedleniowego – to blisko 500 tys. zł dla 83 osób.

– Te pieniądze bezpośrednio trafią do naszych bezrobotnych i do naszych pracodawców – mówi dyrektor Sławomir Majewski i zaprezentował nowość. To mobilny punkt PUP, czyli bus, którym pracownicy urzędu z informacjami i pomocą z urzędu pracy będą jeździć po mieście i do gmin. Jeszcze bliżej ludzi. – Spotkacie nas na terenie całego powiatu, nie tylko w Głogowie – dodaje. Bezrobocie na terenie powiatu utrzymuje się na poziomie 7,5 proc. To 2,2 tys. zarejestrowanych osób.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się