Dzieje sięGłogów

Milowy krok w sprawie dziury przed ratuszem! Ratusz wygrał w sądzie2 min na czytanie

Milowy krok w sprawie dziury przed ratuszem! Ratusz wygrał w sądzie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w całości oddalił skargę współwłaściciela działki na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie zmiany planu miejscowego Starego Miasta.

Po wielokrotnych bezskutecznych próbach porozumienia się z właścicielami działki przed ratuszem prezydent Głogowa zaproponował radnym zmianę przeznaczenia zagospodarowania działki na teren zieleni publicznej – publicznie dostępny plac. W grudniu 2019 roku radni miejscy podjęli uchwałę o zmianie miejscowego planu dla tej części Starego Miasta. Po jej uprawomocnieniu się prezydent rozpoczął kolejne rozmowy z właścicielami o odkupieniu działki przez miasto.

– Taka jest procedura i dopiero w przypadku braku porozumienia możliwa była droga wywłaszczeniowa i przejęcia działki na rzecz miasta, po wypłaceniu odszkodowania. Jeden ze współwłaścicieli nie czekając końca rozmów zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dla mnie był to ewidentny brak woli porozumienia się. Dlatego cieszę się, że WSA przyjął nasze argumenty, którymi kierowaliśmy się zmieniając plan miejscowy – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.

Dodaje, że choć wyrok nie jest prawomocny i właścicielom przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to decyzja WSA bardzo przybliża miasto do finału. – To wręcz krok milowy, gdyż jak pamiętamy, kilkanaście lat temu właściciele wygrali z miastem w WSA batalię o zmianę planu miejscowego. Teraz stało się inaczej – mówi Rafael Rokaszewicz.

Działka ogrodzona płotem ma powierzchnię 4454 mkw. Zgodnie z operatem szacunkowym z kwietnia 2020 r. wartość rynkowa prawa jej własności wynosi 1 mln 440 tys. 200 zł netto, co daje 323,35 zł za 1 mkw. netto. Dwaj właściciele od blisko 25 lat nie podjęli żadnej skutecznej próby zabudowy działki choć umożliwiał im to obowiązujący dotąd miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się