Dzieje sięGłogów

Mury do naprawy, plac z pomnikiem papieża trzeba posprzątać1 min na czytanie

Mury do naprawy, plac z pomnikiem papieża trzeba posprzątać

Na spacerach przy zamku wielu głogowian mija ten zabytek położony od strony ul. Gołąbiej. Ale radny podszedł bliżej i przyjrzał się uważnie. Zobaczył nie tylko bałagan.

– Zwracam uwagę na zły stan techniczny elementów balustrad i schodów oraz na brak jakichkolwiek elementów uniemożliwiających wejście na część murów, które powinny być niedostępne ze względu na ryzyko upadku z wysokości – napisał w interpelacji.

Wnioskował też o pilne wykonanie niezbędnych napraw i zabezpieczeń oraz posprzątanie baszty i placu z pomnikiem Jana Pawła II. Zaproponował również umieszczenie w pobliżu murów tablic informacyjnych z opisem historię zabytku. W odpowiedzi prezydent Rafael Rokaszewicz zapewnił, iż bezzwłocznie przeprowadzono oględziny muru zlecając jednocześnie opracowanie ekspertyzy, pozwalającej na podjęcie stosownych decyzji o pracach przy zabytku.

– Z otrzymanej opinii rzeczoznawcy wynika, że istniejące balustrady, a zwłaszcza prześwity i otwory w jej wypełnieniu, mają wymiary nienormatywne i nie spełniają aktualnie obowiązujących warunków techniczno-budowlanych. Również istniejący stan techniczny schodów i spoczynku głównego, spowodowany długotrwałym oddziaływaniem niekorzystnych warunków zewnętrznych, wymaga jak najszybszego przystąpienia do robót naprawczych, które poprzedzone muszą być wykonaniem dokumentacji technicznej – prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie miasto wystąpi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie opinii co do dalszego sposobu użytkowania obiektu.

Gruntowne prace porządkowe wokół murów miejskich, baszty i Biblioteki Świętego Pielgrzyma wykonano bezzwłocznie.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się