Artykuł Informacyjny

Na Dolnym Śląsku trwają bardzo ważne inwestycje w ochronę zdrowia6 min na czytanie

Na Dolnym Śląsku trwają bardzo ważne inwestycje w ochronę zdrowia

Samorząd województwa inwestuje w zdrowie mieszkańców regionu. W Lubinie powstaje Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego, czyli pierwszy w całym kraju obiekt zapewniający kompleksową opiekę oraz leczenie dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uzyskał dofinansowanie na przebudowę części pomieszczeń i ich adaptacji do potrzeb oddziału zakaźnego. Natomiast pacjenci Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Bolesławcu mogą już korzystać z nowej świetlicy oraz boiska zewnętrznego z siłownią.

Budowa Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Lubinie zaplanowana jest na ok. 2,5 roku, a jego koszt przekracza 106 milionów złotych. Samorząd województwa prowadzi starania o umieszczenie tej inwestycji na liście projektów, które będą dofinansowane przez program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

W ubiegłym roku, dzięki porozumieniu z samorządem Lubina, zainicjowaliśmy powstanie dwóch ważnych inwestycji w zdrowie Dolnoślązaków. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu w Lubinie w sercu Zagłębia Miedziowego powstanie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Jednocześnie jednostka Pogotowia Ratunkowego w Legnicy zyska wkrótce nowoczesną podstację w Lubinie. Do opieki medycznej w regionie podchodzimy w sposób kompleksowy, chcąc zapewnić najlepszy jej standard dla wszystkich Dolnoślązaków – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy z nich potrwa około roku i obejmie powstanie pierwszego i drugiego poziomu referencyjności. Na I poziomie referencyjnym znajduje się Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, czyli pierwsze miejsce kontaktu pacjenta z systemem, gdzie odbywa się diagnoza zgłaszanego problemu.

II poziom referencyjny zajmie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w skład którego wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Te instytucje dedykowane są pacjentom wymagającym diagnozy lekarza psychiatry, specjalistycznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych lub zintensyfikowanego leczenia w formie oddziału dziennego.

Na ostatnim, III poziomie referencyjnym, znajdzie się Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, mający w swojej strukturze Izbę Przyjęć oraz Oddział Całodobowy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Będzie on przeznaczony dla pacjentów w stanach nagłych, wymagających całodobowej opieki oraz specjalistycznej diagnozy lub farmakoterapii.

Otworzyliśmy budowę przełomowej inwestycji w psychiatrię dziecięcą dla terenu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Placówka zapewni kompleksową opiekę i wsparcie nie tylko chorym dzieciom, ale także ich rodzicom. Obecnie negocjujemy program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska i mamy nadzieję, że będzie to jedna ze sztandarowych inwestycji wspartych z tego źródła – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Pacjent leczony w warunkach oddziału dziennego lub całodobowego będzie miał zapewnioną możliwość realizacji obowiązku szkolnego.

5 milionów złotych na opiekę w zakresie chorób zakaźnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 5 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki zostaną przeznaczone na rozwój skoordynowanej opieki w zakresie chorób zakaźnych. Inwestycja ma powstać do końca przyszłego roku.

Projekt polega na przebudowie pomieszczeń pawilonu nr 3 szpitala, w celu ich adaptacji do potrzeb oddziału zakaźnego oraz obiektu z wydzieloną izbą przyjęć i podjazdem dla karetek. Urządzone zostaną sale chorych dla 15 pacjentów wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, organizacją odrębnego wejścia, wykonania wentylacji i instalacji gazów medycznych.

Dzięki realizacji inwestycji legnicki szpital zabezpieczy miejsca covidowe dla chorych, jeśli wystąpi w przyszłości taka konieczność. Zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych oraz trendami w nowoczesnej medycynie zorganizowane zostanie kompleksowe leczenie i opieka nad pacjentami z chorobami zakaźnymi w skoordynowany sposób. Istniejąca poradnia chorób zakaźnych zostanie uzupełniona o leczenie stacjonarne, a także rehabilitację stacjonarną oraz ambulatoryjną.

– Z usług naszego Szpitala korzystają przede wszystkim mieszkańcy Legnicy i okolic, dla których to niezwykle ważne, aby mieć dostęp do nowoczesnej opieki zdrowotnej. Dzięki Samorządowi Województwa, który stale inwestuje w legnicką opiekę zdrowotną, mamy tutaj dostęp do usług medycznych na wysokim poziomie. Łącznie z przekazanymi na początku października 5 mln złotych na inwestycje prowadzone w szpitalu, do placówki trafiło już w tym roku już ponad 15 mln złotych. Serdecznie dziękuję Zarządowi Województwa za to kluczowe wsparcie i dostrzeganie potrzeb naszej społeczności — mówi Piotr Karwan, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

W minionych latach obserwujemy znaczący wzrost liczby zachorowań na choroby infekcyjne szczególnie takie jak odkleszczowe zapalenie mózgu, wirusowe zapalenie wątroby, ospa i schorzenia grypopodobne. Nowoczesna medycyna musi być przygotowana na zagrożenia związane z epidemiami.

Inwestycje w szpitalu w Bolesławcu

Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Bolesławcu mogą już korzystać z nowej świetlicy mieszczącej się placówce. Pomieszczenie będzie służyło do prowadzenia specjalnych terapii, a jego utworzenie było możliwe dzięki rządowemu programowi, przy wsparciu finansowym samorządu województwa.

W nowej świetlicy działać będą specjalne pracownie terapii zajęciowej – pracownia ceramiczna, artystyczna, kulinarna, wokalna, teatralna oraz przestrzeń do biblioterapii, a także część telewizyjna oraz strefa służąca do gier i zabaw. W tym miejscu pacjenci będą spędzać czas wolny rozwijając na przykład swoje talenty, co z kolei w sposób pozytywny może wpłynąć na jakość ich leczenia.

Niedawno w bolesławieckim szpitalu utworzono też zewnętrzne boisko sportowe z siłownią, poprawiona została również funkcjonalność placówki pod kątem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Zrealizowanie wszystkich zadań możliwe było dzięki rządowemu programowi „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

Celem zrealizowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa jakości pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia psychicznego uległ pogorszeniu w związku z epidemią i wprowadzonymi obostrzeniami oraz zmianami społecznymi.

Koszt wszystkich zadań wyniósł niemal 1,5 mln złotych. Znaczną część projektu szpital sfinansował dzięki wsparciu z Ministerstwa Zdrowia w wysokości ponad 1,2 mln złotych. Ponad 200 tysięcy złotych wyniosła z kolei dotacja z budżetu województwa.

W ciągu ostatnich 4 lat placówka otrzymała wsparcie finansowe przekraczające 6,3 miliona złotych, z których 4,3 miliona złotych pochodziło z budżetu województwa dolnośląskiego.

Zobacz inne