Historia

Na głogowskiej ulicy Generała Władysława Sikorskiego1 min na czytanie

Na głogowskiej ulicy Generała Władysława Sikorskiego

Ulica Generała Władysława Sikorskiego biegnie dziś od ronda Konstytucji 3 Maja na zachód, w kierunku Huty Miedzi. Obejmuje więc również dawną ul. Mariana Buczka (Am Pionierwäldchen). Według danych oficjalnych mierzy 2806 metrów (SIT). Przed wojną od ul. Królewskiej (Jedności Robotniczej) do granic miasta nosiła nazwę Herrndorfer Strasse, bowiem prowadziła w kierunku Herrndorf czyli Żukowic. A po wojnie była w tym miejscu – jak Adam Królak w swoim wykazie ulic zapisał – „od ul. Stalina (ul. Jedności Rob.) do Żukowic – Nowosolna później Świerczewskiego, 1-58”.

Przy tej ulicy, wtedy na jej początku, na rogu z ul. Jedności Rob., zbudowano imponujący gmach gimnazjum ewangelickiego, w kolejnych latach, na następnych działkach, koszary, kościół i klasztor redemptorystów. Po przeciwnej stronie zbudowano potężny obiekt szkoły Pestalozziego, powstawała zabudowa mieszkaniowa i w kierunku zachodnim rozwijała się przemysłowa część miasta.

Do opisu ulicy i ludzi tam mieszkających będziemy jeszcze wracali.
źródło: Głogowski Wehikuł Czasu

Zobacz inne

Więcej w Historia