Fotomy:ŻukowiceRegionŻukowice

Nowa studnia głębinowa. Jak wpłynie na dostawę wody?1 min na czytanie

Nowa studnia głębinowa. Jak wpłynie na dostawę wody?

W piątek (04.11) rozpoczęły się prace związane z wykonaniem nowej studni na stacji uzdatniania wody w Kromolinie w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Żukowice”.

– W zakresie budowy studni zastępczej w Kromolinie zrealizowane zostaną roboty związane z likwidacją nieczynnego otworu, wierceniem i wyposażeniem nowej studni, a także wymianą wyposażenia pozostałych studni – mówi Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy Żukowice.

Planowana głębokość otworu to 55 m. Zrealizowane przedsięwzięcie zapewni ciągłość zaopatrzenia w wodę dla  mieszkańców korzystających z wodociągu zaopatrywanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Kromolinie. Parametry techniczne wykonywanego otworu uzależnione będą od wykształcenia planowanej do ujęcia warstwy wodonośnej.

Koszt tej części inwestycji to kwota blisko 520 tys. zł, a jej realizacja możliwa jest dzięki pozyskanym środkom z drugiej edycji „Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład”.

Opr. RED
Fot. Gmina Żukowice

Zobacz inne

Więcej w Foto