Sława

Nowe oświetlenie na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku. Lampy LED rozświetliły uliczki1 min na czytanie

Nowe oświetlenie na terenie SCKiW. Uliczki rozświetliły lampy LED

Odbył się już odbiór końcowy inwestycji polegającej na “wymianie punktów świetlnych  oświetlenia ulicznego na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku”. W jej ramach wymieniono 28 słupów oświetleniowych rtęciowych na oświetlenie zewnętrzne wraz z oprawami LED, a ponadto wymienionych zostało 20 sztuk opraw rtęciowych na LED na istniejących już słupach.

Nowe lampy oświetlą uliczki ośrodka, a wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 70 tys. zł. Wykonawcą jest firma Elektroinstal Paweł Smużak ze Wschowy. Ponadto w najbliższym czasie dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie zakupiona scena mobilna, a plac zabaw i siłownia przy stadionie miejskim zostaną uzupełnione o park linowy dla dzieci.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w Sława