RadwaniceRegion

Nowy plac zabaw w Strogoborzycach1 min na czytanie

Nowy plac zabaw w Strogoborzycach

Mieszkańcy sołectwa Strogoborzyce (gm. Radwanice) mogą pochwalić się nowym placem zabaw. Dzięki środkom pochodzącym z dofinansowaniu, udało się wybudować miejsce dla najmłodszych.

Do dyspozycji jest nowa infrastruktura rekreacyjna Zostały udostępnione dwa urządzenia małej architektury, tj. zamek oraz czworokąt sprawnościowy. Całkowita wartość zadania wynosi około 50 tys. zł i została ona w pełni pokryta ze środków dofinansowania w ramach zadani “Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej poprzez miejsca spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych”.

RED

źródło: UG Radwanice

Zobacz inne

Więcej w Radwanice