Dzieje sięmy:KotlaRegion

Nowy sprzęt dla strażaków z Kotli2 min na czytanie

Nowy sprzęt dla strażaków z Kotli 2

Dzięki dofinansowaniu OSP Kotla zakupiła m.in. węże, ubranie specjalne, buty i
hełmy strażackie.
– Zakupiony sprzęt bez wątpienia przyczyni się to do poprawy warunków pracy naszych strażaków, zwiększy skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, a tym samym poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy – mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

Zakup wyposażenia był możliwy dzięki środkom pozyskanym w kwocie 20 tysięcy
złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
www.wfosigw.wroclaw.pl

Opr. RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się