Historia

O znaczku pocztowym z głogowską kolegiatą3 min na czytanie

O znaczku pocztowym z głogowską kolegiatą

W ramach uczczenia przypadającego w bieżącym roku Jubileuszu 900-lecia Kapituły Kolegiackiej w Głogowie, Poczta Polska S.A. wydała znaczek pocztowy, obiegowy (w nakładzie wielomilionowym) o nominale jednego złotego. Na znaczku, o formacie 31,25 na 25,5 w poziomie, według projektu Agnieszki Sancewicz, znajduje się obecny widok kolegiaty oraz XIII-w. rzeźba księżnej głogowskiej Salomei (żony Konrada I) znajdująca się obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Zakończone sukcesem starania o wydanie pierwszego w dziejach Głogowa znaczka pocztowego poczynił niżej podpisany. Działania te rozpoczęły się wiosną 2019 roku, gdy do poczty zostało skierowane pismo, w którym wnioskodawca pisał m.in.: „Chciałbym zauważyć, iż miasto Głogów liczące ponad 1000 lat, nie doczekało się do tej pory żadnego oficjalnego znaczka pocztowego, a patrząc na historię i wydarzenia, jakie miały tu miejsce (m.in. obrona grodu głogowskiego w 1109 roku, zjazd książąt i duchowieństwa polskiego w 1208 roku, zjazd królewski królów Polski i Czech w 1462 roku), czy postaci wywodzących się z Głogowa (m.in. Jan z Głogowa – nauczyciel Mikołaja Kopernika, Kasper Elyan – pierwszy drukarz drukujący w języku polskim, Joachim Pastorius – sekretarz królewski i dyplomata), jest wysoce niepokojące, iż do tej pory tak szanowana instytucja, jaką jest Poczta Polska S.A. w ogóle w historii instytucji nie zauważyła w jakikolwiek sposób istnienia tak ważnego dla dziejów Polski miasta – Głogowa.”

Inicjatywę „znaczka pocztowego dla Głogowa” poparli również lokalni samorządowcy na czele z prezydentem miasta – Rafaelem Rokaszewiczem, posłowie Ziemi Głogowskiej oraz proboszcz parafii kolegiackiej – ks. kan. Rafał Zendran. Po pozytywnych decyzjach Poczty Polskiej S.A. i Ministerstwa Infrastruktury, kolejnym etapem było ustalenie projektu znaczka pocztowego oraz pozostałych okolicznościowych elementów – koperty FDC (pierwszego dnia obiegu) i datownika. Prace te, z ramienia poczty, koordynowała Agnieszka Dyczkowska. A uroczysta prezentacja znaczka odbyła się 25 września 2020 roku w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Ze względów na sytuację epidemiologiczną wydarzenie to miało skromny charakter. Wzięły w nim udział władze miejskie i powiatowe, przedstawiciele Poczty Polskiej S.A. na czele z dyrektorem Biura Filatelistyki – Mariuszem Dawidem, członkowie Towarzystwa Ziemi Głogowskiej i filateliści głogowskiego koła PZF (którzy zorganizowali pokaz filatelistyczny a jego wernisaż odbył się po prezentacji znaczka). Imprezę moderował niżej podpisany a uroczystego odsłonięcia znaczka dokonali wspólnie: prezydent Głogowa, proboszcz parafii kolegiackiej oraz dyrektor Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.

Obok znaczka zaprezentowano również okolicznościową kopertę FDC oraz datownik. Dopełnieniem kolekcji były jeszcze dwie kartki pocztowe z wizerunkami kolegiaty. W dniu prezentacji znaczka, wszedł on do obiegu na terenie całej Polski. O ile powinien on promować nasze miasto oraz kolegiatę przez długi czas, to pozostałe wspomniane wydawnictwa, z racji niskich nakładów, rozeszły się błyskawicznie i dziś są już unikatowymi.
Dariusz Andrzej Czaja

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Historia