Dzieje sięGłogów

Obwodnica Głogowa? Poseł wsłuchał się w głos mieszkańców Serbów i interweniuje1 min na czytanie

Historia głogowskich przepraw mostowych

Poseł Wojciech Zubowski pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Pyta o możliwość zmian w dokumentacji przy budowie obwodnicy Głogowa. To na skutek konsultacji społecznych, gdzie mieszkańcy Serbów wyrazili swoje obawy co do przebiegu wariantu PN4.
Interweniuje w piśmie o zainstalowanie na całej długości barier lub ekranów ograniczających hałas i rozprzestrzenianie szkodliwych związków powstających przy spalaniu paliw.


 Pyta również o wprowadzenie na całej długości zwartego pasa zieleni składającego się z roślin pnących rozmieszczonych przy ekranach oraz zadrzewień tworzących zwarty, nieprzerwany pas zieleni będących rekompensatą utraconych walorów krajobrazowych.

Radoxim 5

Zmianę usytuowania zbiorników na wody opadowe, zwiększające ich odległość od linii zabudowań.
Apeluje o dokonanie analizy zmiany warunków hydrogeologicznych w oparciu o faktyczny zasięg rozlewisk w rejonie Serbów, z uwzględnieniem istniejących kierunków odprowadzania wody- wprowadzenie dodatkowych przepustów wodnych i rowów odprowadzających wody powodziowe minimalizujące ryzyko zalania nieruchomości na terenie Serbów.
Także o wybudowanie kolejnego przejścia dla ludzi przez obwodnicę na wysokości ul. Kościelnej (możliwość przejścia do lasu oraz terenów rekreacyjnych),

I o wprowadzenie korekt przebiegu obwodnicy, które pozwolą na ominięcie od strony północnej Lasu Serbskiego zlokalizowanego na działce nr 670/284 oraz ominięcie rozlewiska przy rowie melioracyjnym RSS-3 Struga Serbska obejmującego działki 81/2 i 283, które w dalszej kolejności zwiększają odległość obwodnicy od linii zabudowań i cmentarza.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się