Dzieje sięGłogów

Obwodnica i most coraz bliżej? Wybrali wariant, czekają na decyzję środowiskową!2 min na czytanie

Miał ponad 3 promile alkoholu i chciał skoczyć z Mostu Tolerancji

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) budowie obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12.

Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna, gdzie w oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. – We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do RDOŚ wskazaliśmy jako preferowany wariant PN4 do dalszej realizacji, natomiast alternatywnie wskazano wariant PN5 – czytamy w komunikacie.

DŚU jest niezbędna do realizacji inwestycji, ponieważ wskaże przebieg obwodnicy Głogowa przeznaczony do dalszych prac projektowych. Wydanie decyzji da również możliwość ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót w systemie projektuj i buduj. Jest także konieczna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Do wniosków o wydanie DŚU został dołączony raport o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko. W raporcie dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy obwodnicy Głogowa w zakresie hałasu, jakości powietrza i wód oraz wpływu na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie).

Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące wpływ inwestycji na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp. Każda osoba zainteresowana tymi kwestiami będzie miała możliwość zapoznania się z raportem na etapie procedury z udziałem społeczeństwa, co w założeniu ma nastąpić w tym roku. Na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz RDOŚ wskaże przebieg przyszłej trasy przeznaczony do dalszych prac projektowych oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania m.in. w zakresie lokalizacji i parametrów zabezpieczeń akustycznych oraz przejść dla zwierząt.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się