Dzieje sięGłogów

Osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z pomocy asystenta1 min na czytanie

Osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z pomocy asystenta

Rusza program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”. Jest adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Asystentem osoby niepełnosprawnej jest osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej. A także osoba z wykształceniem co najmniej średnim posiadająca co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Usługi asystenta mogą być realizowane przez siedem dni w tygodniu, w godz. 7 –22, a w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usługi mogą zostać zmienione.

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Zgłoszenia przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godz. 7-15  (pok.19 – Pani Ania Wiszniewska), tu też należy pobierać karty zgłoszenia. Wypełnioną kartę można również przesłać mailem (skan) na adres: morius.glogow@gmail.com.
RED

Podziel się informacją ...
  • 38
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się