Dzieje sięGłogów

Otwarcie Klubu Fundacji Sapere Aude w Głogowie1 min na czytanie

Otwarcie Klubu Fundacji Sapere Aude w Głogowie

Za nami oficjalne otwarcie Klubu Fundacji Sapere Aude w Głogowie. – Ogromnie się cieszymy z możliwości rozszerzania i realizowania naszych projektów poza obszarem Wrocławia, gdzie mieści się główna siedziba Fundacji. Klub w Głogowie jest pierwszym zamiejscowym Klubem Sapere Aude i został powołany w grudniu ubiegłego roku. Wraz z nim ruszyły kluby w Warszawie i Tomaszowie Mazowieckim – piszą przedstawiciele.

Fundacja Sapere Aude dąży do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i kształtowanie postaw patriotycznych. Ponadto promowania historycznego wizerunku państwa polskiego. Prowadzenia dialogu społecznego na tematy polityczne, kulturalne i naukowe. Wspierania działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, w szczególności poprzez zwiększenie zakresu wolności gospodarczej. Promowania, zwłaszcza wśród młodzieży, idei przedsiębiorczości w duchu zasad wolnorynkowych. Propagowania idei samorządności. Prowadzenia działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się