Dzieje sięGłogów

Partnerstwo publiczno-społeczne. Organizacje złożyły wnioski1 min na czytanie

Partnerstwo publiczno-społeczne. Organizacje złożyły wnioski

W ramach partnerstwa publiczno-społecznego przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby chore i niepełnosprawne złożyli coroczną petycję.

– Organizacje nasze prowadzące na bieżąco diagnozę sytuacji tej grupy mieszkańców dostrzegają wiele problemów wymagającej wsparcia samorządów – mówiła Krystyna Piasecka-Olejniczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Z prezydentem Głogowa Rafaelem Rokaszewiczem i starostą głogowskim Jarosławem Dudkowiakiem spotkali się Stanisław Stolarczyk z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Mieczysław Zajączkowski ze Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Krystyna Kwolek – Polski Związek Niewidomych, Krzysztof Jung – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

– Jesteśmy od tego by realizować te postulaty i z Wami współpracować. Powstał dokument związany z likwidacją barier architektonicznych, który systematycznie będzie realizowany. Są to i zadania duże i drobne do natychmiastowego wykonania. To dzięki wam wiem jacy specjaliści są w Głogowie potrzebni i w miarę możliwości i dostępu do specjalistów wdrażamy w mieście programy profilaktyki zdrowotnej – mówił Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

–Bardzo cenie sobie Państwa uwagi i dziękuję za wyrozumiałość, wspólne działania i wspólny szacunek. Jest mi niezmiernie miło, że propozycje które są dla Państwa kierowane z powiatu głogowskiego spotykają się z aprobatą i wdzięcznością. Czekamy na Państwa głos, to głos zdecydowany, mądry i rozważny i przyjemnością realizujemy Państwa postulaty – mówił Jarosław Dudkowiak, starosta głogowski.
RED
źródło:DGL News

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się