Historia

Po wojnie robili sobie tutaj wspólne zdjęcia nauczyciele i urzędnicy1 min na czytanie

Po wojnie robili sobie tutaj wspólne zdjęcia nauczyciele i urzędnicy

Przed tym budynkiem robili sobie zdjęcia pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Miejskiego po 1947 roku, kiedy wyprowadziła się komenda wojenna Armii Czerwonej a do Głogowa przeprowadzono ze Sławy Starostwo. Ulokowano też tam niektóre wydziały Zarządu Miasta. Później w związku z tragiczną sytuacją lokalową oświaty przywrócono obiektowi funkcje dla których został wzniesiony. Bowiem zbudowano go i oddanego w 1929 roku do użytku jako Pestalozzischule, czyli szkołę systemu oświatowego wdrażanego przez tego pedagoga. Zaprojektował obiekt Miejski Radca Budowlany Eugen Griesinger, więc w końcu lat czterdziestych oddano go oświacie. Umieszczono szkołę ogólnokształcącą, w skład której wchodziła szkoła podstawowa i liceum (dziś I LO).

I na zdjęciu widzimy pierwszych nauczycieli. Wśród nich pierwszy z lewej Czesław Słowek, współtwórca legendy głogowskich chórów.
RED
źródło: Głogowski Wehikuł Czasu

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w Historia