Dzieje sięGłogów

Po Dniach Głogowa plac festynowy zyskał na popularności… Można go sobie wydzierżawić2 min na czytanie

Woda w Odrze opadła. Trwają gorączkowe przygotowania do Dni Głogowa

Miasto ogłosiło przetarg na oddanie w dzierżawę placu festynowego nad Odrą na 7 lat. Za 35 tys. zł.Ogłoszenie opublikowano w czwartek (9.05.), więc na Dni Głogowa będziemy się bawić nad rzeką jeszcze na terenie w pełni miejskim. Przetarg odbędzie się 7 czerwca w ratuszu, czyli tydzień po święcie miasta. 

Miasto oddaje w dzierżawę niezabudowany teren tuż przy Odrze o powierzchni 5000 mkw. w granicach działki o powierzchni ponad 5 ha. Oczekuje, że dzierżawca urządzi tam ogólnodostępny teren sportowo-rekreacyjny. – Mała gastronomia, beachbar, plaża – wymienia Marta Dytwińska-Gawrońska, rzeczniczka prezydenta. Czyli nie tylko od święta, ale i na co dzień moglibyśmy tam poplażować, coś zjeść i wypić na leżaczku drinka z parasolką. A w jakim otoczeniu będziemy tam plażować? Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich przeznaczeniem placu festynowego jest zieleń urządzona. Należy zagospodarować teren zielenią komponowaną, urządzić ścieżki spacerowe i rowerowe, które połączą się z już istniejącymi na przyległych terenach. Dopuszcza się też urządzenie małej architektury i place zabaw.

Radoxim 5

Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do zagospodarowania terenu w ciągu roku od daty zawarcia umowy dzierżawy, a w terminie 3 miesięcy musi opracować i przedłożyć do zaopiniowania prezydentowi Głogowa wizualizację zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego. Sprawy nie ułatwi fakt, że działka znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego, więc wszelkie prace ziemne wymagają zgody konserwatora zabytków i zapewnienia badań archeologicznych. Leży też na terenie objętym ochroną krajobrazową i w granicach zasięgu powodzi z 1997 r.

W ogłoszeniu o przetargu jest zapis określający, kiedy miasto może wypowiedzieć umowę dzierżawy: jeśli dzierżawca zalega z czynszem ponad 3 miesiące, jeśli odda komuś nieruchomość do bezpłatnego używania lub ją poddzierżawi lub jeśli nieruchomość będzie wykorzystywana w sposób sprzeczny z ustaleniami umowy. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego to 5 tys. zł netto za rok. Do wylicytowanej opłaty zostanie doliczony 23 proc. podatek VAT. Trzymamy kciuki. GH

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się