Historia

Pół wieku „dwójki” przy alei Wolności w Głogowie1 min na czytanie

Pół wieku „dwójki” przy alei Wolności w Głogowie

2 września 1970, 50 lat temu, uroczyście oddano do użytku i zainaugurowano rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 2. Popularna „dwójka” pierwszych 10 lat swojej historii spędziła w gmachu znanego dziś I LO. Tam był realizowany eksperyment jedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego (klasy I–XI).Z kronikarskiego obowiązku fragment zapisu z historii szkoły dostępnego w internecie – „Naukę w nowej szkole rozpoczęło 1400 uczniów.

Grono Nauczycielskie liczyło 46 osób (14 nauczycieli ze starej “dwójki”, 10 ze Szkoły Podstawowej nr 6, pozostali doszli z innych szkół powiatu głogowskiego). Szkoła otrzymała imię Gwardii Ludowej, a patronat nad nią objęła Huta Miedzi “Głogów”. W ramach patronatu huta miała zadbać o dofinansowywanie zakupu pomocy naukowych. Miała również wspomagać rozwój szkolnego życia kulturalnego. Na początku lat 80-tych zmienił się zakład opiekuńczy szkoły. Został nim Zakład Obrotu Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi. Nowy budynek szkolny posiadał 18 sal lekcyjnych, 6 pracowni specjalistycznych, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną i dwa gabinety lekarskie. Budynek zaprojektowano na znacznie mniejszą ilość uczniów, dlatego nauka musiała odbywać się na 3 zmiany”.

Głogowski Wehikuł Czasu/fot. R. Sanojca, ze zbiorów M. Szatkowskiego.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Historia