Dzieje sięGłogów

Poseł przypomina o programie 500 plus: To już sześć lat. Przytacza statystyki1 min na czytanie

Poseł Zubowski: Najpierw waloryzacja, potem dodatkowe emerytury

Tak to już sześć lat programu rodzina 500+, który wystartował w kwietniu 2016 roku. – To ważny program rządu Zjednoczonej Prawicy, który zmienił optykę spojrzenia na politykę państwa wobec rodzin – przypomina poseł Wojciech Zubowski. – Wsparcie rodzin z dziećmi przestało być utożsamiane z pomocą socjalną, a zaczęło być traktowane jako inwestycja w rodzinę – dodaje.

Przytacza statystyki. –1 tys. 919 zł wyniósł w 2020 r. poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę – to o 533 zł więcej niż jeszcze w 2015 r. W 2020 r. dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych z co najmniej trojgiem dzieci w wieku 0-17 lat kształtował się na poziomie o 64 proc. wyższym niż w 2015 r. Wprowadzenie świadczenia wychowawczego odegrało również kluczową rolę w ograniczeniu zasięgu ubóstwa skrajnego w Polsce w ostatnich latach. W 2020 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci (w wieku 0-17 lat) wyniósł 5,9 proc. Przed 2016 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie 9-10 proc., a po wprowadzeniu świadczenia wychowawczego w 2016 r. odnotowano jego istotny spadek – mówi.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się