Dzieje sięGłogów

Powiat głogowski zagrożony „wysoce zjadliwą” grypą ptaków! Jest rozporządzenie lekarza weterynarii1 min na czytanie

Ptasia grypa w pobliżu Głogowa. Powiatowy Lekarz Weterynarii: U nas nie ma dużych stad

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie Ryszard Toczyłowski wydał w przedostatnim dniu starego roku rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu głogowskiego.

Napisał, że w związku z wystąpieniem ogniska zjadliwiej grypy ptaków u zwierząt dzikich na terenie sąsiedniego powiatu – powiatu wschowskiego zarządził, że cały obszar powiatu głogowskiego jest zagrożony.

I dlatego nakazał utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie. Nakazal również karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu.

Poza tym zakał gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych. Wykonanie orzporzadzenia powierzył staroście, prezydentowi miasta oraz wójtiom gmin: Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Żukowice, Pęcław czy Żukowice. Ponadto komendatowi policji i komendantoowi straży pożarnej. 

RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się