Dzieje sięGłogów

Prace społeczne za szarpaninę z policją1 min na czytanie

Policjant uderzył kobietę podczas protestów kibiców.  Prokuratura wszczęła śledztwo

Sylwia L. została skazana na wykonywanie nieodpłatnych prac społecznych za znieważenie policjanta w trakcie marszu przeciwników covidowych obostrzeń „Polaku dawaj z nami” w marcu 2021 r.

Trzy osoby otrzymały zarzuty znieważenia funkcjonariusza, a jedna również naruszenia jego nietykalności cielesnej i stosowania przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej. Postępowanie wewnętrzne przeprowadziła także policja dolnośląska. Uznano, iż użycie środków przymusu bezpośredniego nastąpiło zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Radoxim 5

Na Korneliusza Z. zapadł wyrok nakazowy, który jest jeszcze nieprawomocny. Sąd skazał go na zapłacenie grzywny.

Sylwia L. została skazana na cztery miesiące ograniczenia wolności, co ma polegać na tym, że ma wykonywać nieodpłatnie prace społecznie użyteczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Czyli w sumie 80 godzin. Wyrok jest nieprawomocny.

Konrad L. został skazany wyrokiem nakazowym – który już się uprawomocnił – na trzy miesiące ograniczenia wolności, czyli również na wykonywanie prac społecznie użytecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się