Dzieje sięGłogów

Pracownicy spółdzielni ponownie dokonują tzw. przeglądów gazowych w mieszkaniach2 min na czytanie

Pracownicy spółdzielni ponownie dokonują tzw. przeglądów gazowych w mieszkaniach

Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej jest obowiązkiem każdego właściciela i zarządcy nieruchomości. – W naszych budynkach prowadzone są co najmniej raz w roku. Najważniejszym etapem corocznego przeglądu jest wizyta w mieszkaniach. Osoba dokonująca kontroli musi ocenić stan instalacji gazowej, szczelność odbiorników gazu, jak również stwierdzić stan kratek kominów wentylacyjnych – czy nie są zatkane, zabudowane lub czy nie jest do nich podłączony okap wyciągowy – co jest niedopuszczalne – mówi Mateusz Kowalski, rzecznik prasowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Głogowie.

Zaznacza, że w okresie epidemii byli zmuszeni ograniczyć tzw. „przeglądy gazowe” do wykonania uproszczonej próby szczelności instalacji gazowej w budynku oraz oględzin instalacji w częściach wspólnych. – Wyniki takich kontroli gwarantowały bezpieczeństwo lokatorom. Do pełnego oglądu stanu instalacji gazowej konieczne jest jednak sprawdzenie każdego jej odcinka. Od kilku miesięcy ponownie nasi pracownicy dokonują przeglądów w mieszkaniach. Dlatego zwracamy się z apelem, by udostępniać swoje lokale. W interesie wszystkich mieszkańców powinno być umożliwienie okresowych kontroli, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowania budynku – dodaje.

Radoxim 5

Konieczność kontroli w mieszkaniach ma teraz dodatkowy aspekt. Wielu mieszkańców wykorzystało czas izolacji do przeprowadzenia remontów. Część z nich ingerowała w instalację gazową lub w jej otoczenie. W związku z tym może się okazać, że przez brak fachowości wykonawców lub niewiedzę właścicieli pojawiły się błędy w montażu podgrzewaczy wody, rur odprowadzających spaliny, okapów kuchennych i innych elementów wpływających na funkcjonowanie instalacji gazowej.

W tym miejscu warto podkreślić, że wszelkie remonty czy przeróbki instalacji gazowej powinny być konsultowane ze spółdzielnią. Prosimy, by przed rozpoczęciem takich prac zgłosić się do Administracji Osiedla i przedstawić plan robót. Uzyskane ze spółdzielni informacje i porady pomogą uniknąć przykrych konsekwencji w przyszłości.

Do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania instalacji gazowej niezbędne jest też właściwe działanie instalacji wentylacyjnej. Ta sprawdzana jest podczas corocznych przeglądów kominiarskich wykonywanych przez firmy zewnętrzne. Jednak podczas przeglądu gazowego pracownicy spółdzielni mogą również zwrócić uwagę na nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu i ingerowanie w jej strukturę.

Po każdym przeglądzie sporządzany jest protokół. Jeśli instalacja jest sprawna i nie budzi zastrzeżeń, kontrolujący pracownik nie wpisuje w nim żadnych uwag.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się