Region

Prawie 35 mln zł na nowoczesne ekoautobusy3 min na czytanie

Prawie 35 mln zł na nowoczesne ekoautobusy

9 autobusów o napędzie elektrycznym dla Polkowic, 4 hybrydowe autobusy dla Głogowa i 25 pojazdów zasilanych paliwem alternatywnym dla Lubina. Już niedługo ten nowoczesny tabor zostanie zakupiony dzięki dotacji unijnej przekazanej przez samorząd województwa.

− Nowy tabor z pewnością poprawi nie tylko tzw. dostępność transportową komunikacji zbiorowej, ale również czystość powietrza. Autobusy będą nowoczesne i komfortowe. Dodatkowo na terenie gmin zostanie ograniczony ruch samochodowy – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Radoxim 5

Pomimo wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej i corocznego zwiększenia się liczby pasażerów korzystających ze środków transportu publicznego, ruch samochodowy na terenie Polkowic jest wciąż bardzo duży. Wysokie natężenie ruchu pojazdów prowadzi do sytuacji, w której emisja zanieczyszczeń ze środków transportu ma duży wpływ na jakość powietrza.

Na szczęście niebawem ma się to zmienić. Dzięki dotacji unijnej przekazanej przez samorząd województwa gmina Polkowice zakupi 9 autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich. Większa liczba autobusów pozwoli poszerzyć aktualną ofertę komunikacji publicznej o częstsze kursy.

Do końca lipca 2021 r. gmina ma czas na realizację projektu „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice”. Całkowita jego wartość to ok. 19 mln zł, z czego ponad 14 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nowoczesny tabor zyska również powiat lubiński – w sumie 25 nowych pojazdów.  Zasilane paliwem alternatywnym autobusy bez wątpienia poprawią warunki publicznego transportu zbiorowego dla połączeń podmiejskich na terenie powiatu, a także ograniczą emisję zanieczyszczeń. Pojazdy będą spełniały najwyższe normy środowiskowe.

Przewidziano w nich rozwiązania przyjazne dla pasażerów, w tym osób z niepełnosprawnościami: niska podłoga i brak stopni w drzwiach wejściowych, przechył boczny autobusu na przystankach, ułatwiający wsiadanie osobom z ograniczeniami ruchu, miejsca przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru, odchylana na zewnątrz rampa dla wózka inwalidzkiego, system informacji pasażerskiej głosowej i wizualnej, informujący o położeniu pojazdu oraz o najbliższych przystankach, przycisk STOP – przystanek na żądanie z napisem w języku Braille’a.

Całkowita wartość projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lubińskiego” wynosi ponad 35 mln zł, z czego ok 14 mln zł pochodzi z RPO na lata 2014-2020. Zakończenie jego realizacji planowane jest na koniec września 2020 r.

Transport publiczny zostanie także unowocześniony w Głogowie. Blisko 5,5 mln zł dotacji z funduszy europejskich trafi do Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Głogowie na zakup 4 nowych, niskoemisyjnych, hybrydowych autobusów. Pojazdy będą zasilane silnikami diesla, spełniającymi normę emisji Euro 6 oraz silnikami elektrycznymi.

Wszystkie będą pojazdami niskopodłogowymi, przystosowanymi do obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej. Wyposażone będą w mocowania dla rowerów, co pozwoli na lepszą integrację transportu zbiorowego z transportem rowerowym. Nowy tabor przyczyni się m.in. do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu z sektora transportu publicznego, a co za tym idzie – poprawi się jakość powietrza i zdrowia mieszkańców Głogowa. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na luty 2021 r.

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zobacz inne

Więcej w Region