Dzieje sięGłogów

Prezesi głogowskiego szpitala dostali roczne premie1 min na czytanie

Prezesi naszego szpitala z potwierdzonym koronawirusem

Głogowski szpital jest spółką w 100 proc. powiatową. Na tej samej zasadzie co prezesi szpitala, „premie” otrzymają też szefowie też zarządy największych miejskich spółek. Ustawę zmieniającą zasady zatrudnienia i wynagrodzenia prezesów spółek, w tym tych z udziałem samorządów, sejm przyjął w 2017 r. Od tego czasu pracują na kontraktach menadżerskich. Kontraktowe wynagrodzenie prezesów składa się z części stałej i części zmiennej. Część stała to pensja w stałej miesięcznej kwocie ustalonej w kontrakcie. Z kolei część zmienna jest wypłacana raz w roku, po jego zamknięciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z ustawą wysokość wynagrodzenia zmiennego może wynosić nawet do 50 proc. rocznego wynagrodzenia podstawowego członka zarządu z poprzedniego roku.

– Od wejścia w życie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, to jest od 2017 roku, wynagrodzenie zarządu szpitala składa się z części stałej wypłacanej miesięcznie oraz części zmiennej, zależnej od stopnia realizacji wyznaczonych celów, do 40 procent rocznego wynagrodzenia stałego, wypłacanej po zakończeniu roku. W związku z realizacją wszystkich celów zarządczych za 2021 rok członkowie zarządu do wypłaty otrzymają wynagrodzenie zmienne w wysokości: prezes zarządu 51 tys. zł, wiceprezes – 45 tys. zł – informuje Ewa Todorov, rzeczniczka prasowa szpitala.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się