Dzieje sięGłogów

Prezydent przyznał stypendia zdolnym uczniom1 min na czytanie

Prezydent przyznał stypendia zdolnym uczniom

Ogółem wpłynęło 627 wniosków, a przyznanych zostało wraz z odwołaniami 310 stypendiów uczniom i studentom. Przelewy w kwocie 175 tys. 800 zł zostały wysłane. Listy gratulacyjne dla studentów zostaną wysłane pocztą, natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych zostaną rozwiezione do szkół i rozdane przez wychowawców wraz ze świadectwami szkolnymi.

Stypendia przyznawane są uczniom za wybitne wyniki w nauce, spełniające kryterium średniej ocen, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz w zawodach artystycznych, sprawnościowych i w wolontariacie.

Komisja stypendialna indywidualnie analizowała każdy wniosek, który spełniał kryteria, i ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią, która skutkowała ograniczoną ilością organizowanych konkursów i możliwości zdobycia punktów za dodatkowe działania, wszystkie zmagania uczniów oraz próby podjęcia udzielania się w konkursach, czy innych działaniach pozalekcyjnych zostały docenione przyznaniem dodatkowych punktów.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się