Dzieje sięGłogów

Prokuratura: Paweł Chruszcz dokonał skutecznego targnięcia się na swoje życie2 min na czytanie

Prokuratura: Paweł Chruszcz dokonał skutecznego targnięcia się na swoje życie

Prokuratura Okręgowa w Legnicy umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania (w dniu 30 maja 2018 roku) w pobliżu miejscowości Droglowice śmierci radnego Pawła Chruszcza.

Jak dowiadujemy się analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwala na jednoznaczne przyjęcie, iż pokrzywdzony Paweł Chruszcz dokonał skutecznego targnięcia się na swoje życie.

Radoxim 5

W uzasadnieniu czytamy, że w toku prowadzonego śledztwa m.in. przesłuchano w charakterze świadków 67 osób, które mogły mieć istotne informacje w przedmiocie okoliczności śmierci Pawła Chruszcza. Ponadto uzyskano opinie biegłych z zakresu informatyki, medycyny sądowej, mechanoskopii, biologii i genetyki, toksykologii, fizykochemii, daktyloskopii, histopatologii. Przeprowadzono także odtworzenie zapisów zabezpieczonych monitoringów z miejsc, którymi na kilkanaście godzin przed zgonem mógł poruszać się pokrzywdzony. Ponadto przeprowadzono analizę kryminalną danych uzyskanych podczas oględzin zabezpieczonych w toku śledztwa urządzeń w postaci komputera i telefonu komórkowego użytkowanych przez Pawła Chruszcza oraz uzyskanych wykazów połączeń telefonicznych z numeru użytkowanego przez pokrzywdzonego.

Zgromadzone dowody wskazują, że Paweł Chruszcz swój czyn zaplanował, m.in. poprzez dokonanie zakupu przedmiotów, które posłużyły do jego dokonania. W trakcie przygotowań pokrzywdzony w dniach 29 maja i 30 maja 2018 roku wysłał ustalonym osobom skan mapy – miejsca, gdzie następnie ujawniono jego ciało – prosząc je o przybycie. Jak wynika z zapisów monitoringu, na miejsce zdarzenia pokrzywdzony udał się swoim samochodem, w trakcie podróży nie towarzyszyły mu inne osoby.

Badania chemiczno-toksykologiczne nie wykazały obecności w organizmie Pawła Chruszcza substancji odurzających, psychotropowych, jak i obecności tzw. nowych substancji psychoaktywnych, środków zastępczych oraz leków. Z uzyskanej opinii zespołu biegłych z zakresu medycyny sądowej wynika, że całokształt zgromadzonych dowodów, w tym m.in. wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, iż zgon Pawła Chruszcza nastąpił na skutek samobójczego powieszenia. Inne ślady ujawnione na ciele pokrzywdzonego nie przyczyniły się do jego zgonu ani nie były następstwem działania  innych osób.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się