Dzieje sięGłogów

Protest w straży. Czego domagają się związkowcy?1 min na czytanie

Protest w straży. Czego domagają się związkowcy?

W całym kraju na budynkach komend i pojazdach służbowych zawisły flagi i transparenty NSZZ „Solidarność”. Jest i pod naszą jednostką PSP w Głogowie. To efekt uchwały Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która rozpoczęła akcję informacyjną związaną z ogólnopolską manifestacją NSZZ „Solidarność” Ta zaplanowana jest na 17 listopada w Warszawie.

Związkowcy domagają się m.in. waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń na poziomie 20 proc. od przyszłego roku. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zdecydowała również o skierowaniu petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z postulatami z branży pożarnictwa. Strażacy z KSP za niezbędne uznali: urealnienie budżetów komend w zakresie wydatków rzeczowych; doetatyzowanie służby w związku z ciągłym wzrostem zakresu zadań realizowanych przez PSP; wdrożenie w życie zmian rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia; wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP; urealnienie siatki płac funkcjonariuszy i pracowników PSP w związku z ciągłym jej spłaszczaniem; urealnienie świadczeń socjalnych wypłacanych strażakom; zaliczenie do wysługi emerytalnej dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, proponowanej przez MSWiA.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się