Edukacja Głogów

Przedszkola „Kubuś Puchatek”1 min na czytanie

Przedszkola „Kubuś Puchatek”

Nasze priorytety w zakresie kształcenia: rozwijanie podstaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką, tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu  rozwojowi dziecka. Poznanie dziecka w zakresie jego wrażliwości edukacyjnej, zainteresowań i uzdolnień. Wypracowanie metod pracy z dziećmi zdolnymi i dziećmi mającymi trudności w nauce. 

W zakresie wychowania i opieki:stworzenie odpowiednich warunków do współpracy rodziny i przedszkola,wypracowanie skutecznych metod rozwiązywania problemów wychowawczych i zachowań agresywnych wśród dzieci. 

Radoxim 5

Zobacz statut przedszkola

Zapisy dzieci od 2,5 do 6 lat, tel. 883 500 209.

Zobacz inne