Dzieje sięGłogów

Przetarg na rondo ogłoszony. Skrzyżowanie na Nielubię zostanie przebudowane1 min na czytanie

Przetarg na rondo ogłoszony. Skrzyżowanie na Nielubię zostanie przebudowane

Ratusz ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego
i ul. Piłsudskiego na rondo w ramach zadania pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego.

Zakres robót to przede wszystkim przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo turbinowe, przebudowa wlotów skrzyżowania na długościach odcinków niezbędnych do dowiązania istniejących i projektowanych rozwiązań wraz z rozbudową istniejącego przekroju drogi na DK nr 12, budowa drogi serwisowej obsługującej tereny przyległe do skrzyżowania, budowa drogi dojazdowej budowa ciągów pieszych i rowerowych.

W ramach inwestycji zaprojektowano  na kierunku północ południe ciągi chodnika o szerokości 1.50 m z przyległymi do nich ścieżkami rowerowymi o szerokości 2.00m. Ciągi te oddzielone są od jezdni pasem zieleni. Na wlocie wschodnim w kierunku miasta zaprojektowano na fragmencie chodnik o szerokości 2.00m zlokalizowany przy jezdni. Rozwiązania przyjęte w projekcie korzystnie wpłyną na ruch pieszy i rowerowy oddzielony od ruchu samochodowego.

W rejonie przejść dla pieszych jak również na zjazdach do posesji zastosowano obniżenia krawężników.

W zakresie obsługi terenów przyległych przewidziano drogę serwisową dla działek zlokalizowanych pomiędzy wlotem zachodnim i południowym. Dla pozostałych działek przewidziano zjazdy indywidualne. Aby ułatwić korzystanie z wjazdów, zaprojektowano obniżone krawężniki.
RED
źródło: DGL News

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się