Dzieje sięGłogówKGHM

Przy wsparciu KGHM powstało Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego1 min na czytanie

Przy wsparciu KGHM powstało Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego

Inwestycje, rozwój, miejsca pracy – z inicjatywy KGHM i Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego. Partnerami przedsięwzięcia będą również samorządy Zagłębia Miedziowego, organizacje wspierające biznes i uczelnie wyższe.

– Połączenie świata nauki, biznesu i samorządu, wydaje się taką współpracą, bez której niemożliwy jest rozwój żadnego z tych obszarów oddzielnie. Dziękuję za zaproszenie KGHM do tego bardzo dobrego przedsięwzięcia. Myślę, że na tym porozumieniu skorzystają wszystkie strony – powiedział Adam Bugajczuk, wiceprezes ds. rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego (MCGR) ma być miejscem, które umożliwi rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Celem jest pobudzenie gospodarcze regionu. Centrum wspierać będzie zarówno rozwój start-upów jak i planowane przedsięwzięcia większych inwestorów.

Porozumienie o współpracy pomiędzy strefą, KGHM, przedstawicielami samorządów i szkół wyższych zostało już podpisane. Wstępnie wybrane są już dwie lokalizacje na siedzibę MCGR w Głogowie. Trwają rozmowy z właścicielami nieruchomości.

Wśród sygnatariuszy porozumienia o współpracy dla rozwoju regionu, oprócz KGHM i LSSE znaleźli się m.in. przedstawiciele Głogowa, Kotli, Politechniki Wrocławskiej i Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się