Dzieje sięGłogów

Przyłbice, maseczki i rękawiczki… jutro 5381 uczniów rozpocznie naukę w miejskich szkołach1 min na czytanie

Szkoła to coś więcej niż wyścig. Mocny przekaz nauczycieli na inaugurację roku 2

Początek tego roku szkolnego to wielka niewiadoma. Szkoły zostały zamknięte w marcu, kiedy ogłoszono epidemię COVID 19. Zostać mają otwarte jutro (1.09.) z nowymi wytycznymi. Nie będzie to łatwe zadanie, bo spełnić trzeba wiele wymogów.

– Każda szkoła i przedszkole, na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, przygotowała procedury związane z organizacją pracy dostosowane do warunków istniejących w danej placówce – mówi Joanna Surma, przedstawiciel głogowskiej Inspekcji Sanitarno -Epidemiologicznej.

Radoxim 5

Miasto musiało zapewnić w szkołach podstawowe środki ochrony osobistej w tym m.in. w płyny dezynfekujące do dłoni oraz inne środki ochrony osobistej dla pracowników (przyłbice, maseczki i rękawiczki), które będą w miarę potrzeb i możliwości systematycznie uzupełniane.

A jak na ten rok szkolny przygotowane są szkoły powiatowe? Pisaliśmy o tym: TUTAJ.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się