Dzieje sięGłogów

Przyznają tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głogowa1 min na czytanie

Przyznają tytuł Honorowego Obywatela Miasta Głogowa

Na najbliższej sesji radni przyznają tytuł Honorowy Obywatel Miasta Głogowa oraz Zasłużony dla Miasta Głogowa.

Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Głogowa otrzyma Małgorzata Kierzkowska, jej kandydaturę zgłosił Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Małgorzata Kierzkowska jest głogowianką z urodzenia i duszy. Mieszka w Hiszpanii od 21 lat. Pamięta i promuje nie tylko nasz kraj, ale i wszędzie gdzie jest i pracuje promuje Głogów.

Tytuł Zasłużony dla Miasta Głogowa otrzymają trzy osoby. Andrzej Musiał – harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego zasłużył się na rzecz rozwoju miasta poprzez swoją służbę w Hufcu ZHP Głogów. Druh Andrzej Musiał pełnił funkcje drużynowego od 1972 roku przez 17 lat.

Ponadto ks. Janusz Idzik – niestrudzony budowniczy Kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, organizator pomocy dla Kresowian i wypoczynku dla młodzieży.

Ostatnie wyróżnienie otrzyma Anna Cugier – nauczyciel, dyrektor, działacz społeczny, przewodnicząca Rady Seniorów, autorka książek o Głogowie.
RED
źródło: DGL NEWS

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się