Historia

PSS Społem jest najstarszą instytucją handlową w Głogowie2 min na czytanie

PSS Społem jest najstarszą instytucją handlową w Głogowie

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem jest najstarszą instytucją handlową w Głogowie. Istnieje od prawie 77 lat. Jednym z ważniejszych zadań władz miejskich w zrujnowanym po II wojnie światowej mieście była organizacja handlu.

Początkowo, ze względu na brak pieniędzy w obiegu, na zgliszczach prowadzono handel wymienny. 8 września 1945 r. na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni pierwszym prezesem wybrano Władysława Zięcika. Powołano również radę nadzorczą, na czele której stanął Franciszek Szatkowski. Po zaciągnięciu w kasie miejskiej pożyczki zaczęły powstawać pierwsze sklepy. Numer 1 otwarty został przy ul. Słowiańskiej. W 1946 r. do PSS Społem należały 4 sklepy, a w 1950 r. już 16. W tym okresie dynamicznie rozwijał się również handel prywatny.

Na początku lat 50. w Polsce zaczęła się likwidacja inicjatywy prywatnej. Część prywatnych sklepów i zakładów usługowych znikło, a część przejmowały nie zawsze dobrowolnie instytucje spółdzielczo-handlowe. Na tej „rewolucji” własnościowej dużo zyskała głogowska Społem, która przejęła większość sklepów i zakładów rzemieślniczych.Przez kolejne dziesięciolecia handel w mieście zdominowany był przez placówki spółdzielcze, w tym społemowskie. Ciekawostką jest fakt, że jeszcze w 1980 r. na ponad 200 sklepów tylko 15 było w rękach prywatnych! Niezależnie od sytuacji w kraju, PSS Społem była instytucją dynamicznie rozwijającą się. Najpopularniejszymi i najnowocześniejszymi jak na owe czasy, były duże placówki handlowe zwane „stodołami”. Ponadto spółdzielnia dysponowała piekarnią, masarnią i licznymi zakładami usługowymi, które pełniły również funkcje kształcące przyszłe krawcowe, szwaczki czy kucharki.Rewolucyjne zmiany zaszły po transformacji ustrojowej w 1989 r.

Większość scentralizowanych instytucji handlowych, w tym PSS Społem, poddane zostało reformie lub całkowitej likwidacji. Mimo to głogowska spółdzielnia przetrwała i stara się konkurować na wolnym rynku handlowym. Zakłady usługowe przeszły w ręce prywatne i zmieniły profil, część sklepów spotkał podobny los. Ale nadal istnieją m.in. sklepy przy ul. Stawnej, czy chyba najstarszy sklep głogowskiej Społem przy ul. Spadzistej.
RED
fot. Muzeum w Głogowie, archiwum PSS Głogów, K. Zawicki, źródło: Głogowski Wehikuł Czasu

Zobacz inne

Więcej w Historia