my: GrębociceRegion

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych już otwarty1 min na czytanie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych już otwarty

Uruchomiony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Grębocicach przy ul. Spółdzielczej 32A.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy ZGZM mogą oddawać niemal wszystkie odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym. Przywiezione odpady należy odpowiednio posegregować, PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych. Przekazywanie odpadów jest nieodpłatne, w ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Do PSZOK-u można oddać papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, szkło, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów, odpady niebezpieczne, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, popiół, zużyte opony – 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe.

PSZOK czynny jest we wtorek (14-18), środę (9-13), czwartek (14-18), piątek (14-18) i sobotę (10-14).
RED

Zobacz inne

Więcej w my: Grębocice