Dzieje sięGłogów

Rada miejska większością głosów przyjęła budżet Głogowa1 min na czytanie

Czerwona czapka świętego Mikołaja ozdobiła miejski ratusz

Przed głosowaniem uchwały budżetowej i i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2041 klub radnych PIS przedstawił swoje stanowisko. Klub wyraził zaniepokojenie m.in. planowanym deficytem budżetu gminy na kwotę 23,7 mln zł i rosnącym z roku na rok zadłużeniem miasta, które w 2021 r. ma osiągnąć 194 mln zł.

– Dajemy dzisiaj panu prezydentowi po raz kolejny duży kredyt zaufania, wierząc, że polityka i kierunki działania wejdą na dobre tory, a tym samym za trzy lata żyć będziemy w Głogowie gospodarnym, przyciągającym dużych inwestorów i pozwalającym mieszkańcom na bezpieczne i stabilne prowadzenie swoich małych biznesów – podsumował zapowiedzią, że klub radnych PiS nie będzie głosował przeciwko uchwaleniu budżetu.

– Gminy nie zarabiają na tym co robią, tylko służą mieszkańcom – powiedział prezydent Rafael Rokaszewicz argumentując, że zadłużenie miasta ma obecnie taką samą proporcję do budżetu, jak 6 lat temu, gdy obejmował urząd. – Nie demonizujmy, robimy naprawdę świetne rzeczy w naszym mieście – dodał, że kredyty są potrzebne na zadania inwestycyjne, które rozwijają miasto, ku radości mieszkańców. Za przyjęciem WPF głosowało 13 radnych, a 8 się wstrzymało. Budżet miasta został przyjęty 12 głosami za przy 8 wstrzymujących, bo dwóch radnych straciło łączność.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się