Dzieje sięGłogów

Radni miejscy zdecydują o nabyciu połowy udziałów w szpitalu2 min na czytanie

Namawiają znanych samorządowców do startu w wyborach do Sejmu. Czy Rafael Rokaszewicz będzie kandydował?

Zgodę na zbycie 50 proc. udziałów szpitala wyraziła już rada powiatu głogowskiego (19.05.). Teraz głos ma rada miejska. Miasto przystąpi do spółki nabywając od powiatu udziały o łącznej wartości 9,5 mln zł. Nastąpi to nieodpłatnie, w formie darowizny. Rada miejska upoważni prezydenta Głogowa do zawarcia porozumienia z powiatem głogowskim, w którym zostaną określone dalsze szczegółowe warunki i termin przystąpienia do spółki.

Miasto od lat wspiera szpital przekazując duże kwoty na jego rozwój, jednak bez obejmowania udziałów. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w ostatnich trzech latach było to m.in. udzielenie pożyczki 4 mln zł, budowa nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w nowym segmencie szpitala (7,2 mln zł) czy modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i neonatologii (4,8 mln zł). Na następne inwestycje szpital potrzebuje dalszego wsparcia, więc prezydent Głogowa, w zamian za przeznaczenie kolejnych środków finansowych, przed rokiem złożył zarządowi powiatu propozycję nabycia 50 proc. udziałów. W odpowiedzi zarząd powiatu podtrzymał chęć przekazania miastu połowy udziałów. Powiat uaktualnił wycenę spółki i na koniec lipca 2019 r. jej wartość oszacowano na 39 mln 762 tys. zł.

Potwierdzeniem woli utworzenia Szpitala Miejsko – Powiatowego i przejęcia wspólnej odpowiedzialności za jego rozwój i funkcjonowanie było podpisanie w grudnia 2019 r. listu intencyjnego przez zarząd powiatu i prezydenta Głogowa. Następny krok to nabycie przez miasto połowy udziałów po spełnieniu zobowiązań inwestycyjnych o wartości 20 mln złotych. Taka kwota została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Głogów na „Pogram rozwoju szpitala w Głogowie”: 2,8 mln zł na 2021 r., 4 mln zł na 2022 r., 8, 2 mln zł na 2023 roku i 5 mln zł na 2024 r. W najbliższych latach zarząd planuje wykonać m.in. modernizację oddziału wewnętrznego, ortopedii, neurologii, chirurgii i pediatrii.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się