Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego apelują do Komisji Europejskiej

Dolnośląski sejmik przyjął, podczas październikowej sesji, apel skierowany do Komisji Europejskiej. Dotyczy on niezwłocznego zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Za przyjęciem dokumentu głosowało 21 radnych, przeciwko – 15. Wnioskodawcami apelu był sejmikowy klub Bezpartyjnych Samorządowców.

Dolnośląscy radni sejmikowi zaapelowali do Komisji Europejskiej w poczuciu odpowiedzialności za nieprzerwany rozwój społeczno – gospodarczy Dolnego Śląska oraz jakość życia mieszkańców.
W przyjętym podczas październikowej sesji dokumencie wzywają do niezwłocznego zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19.

Koronawirus i jego skutki dotknęły milionów mieszkańców Europy. Państwa Wspólnoty w poczuciu odpowiedzialności za odbudowę krajowych gospodarek po kryzysie wywołanym COVID-19, ustanowiły unijny Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Dokumentem niezbędnym do skorzystania z tego wsparcia jest polski Krajowy Plan Odbudowy. Od wielu miesięcy czeka on jednak na akceptację Komisji Europejskiej, mimo że nie zostały względem niego podniesione żadne merytoryczne zarzuty, nie zwrócono go także do poprawienia.

– Wsparcie finansowe, które trafi na Dolny Śląsk dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy, to niezwykle ważne narzędzie, jakie pomoże odbudować regionalną gospodarkę mocno doświadczoną przez pandemię COVID-19. Te pieniądze pozwolą na przeprowadzenie kolejnych inwestycji służących mieszkańcom regionu – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Radni sejmiku województwa podkreślili, że apel jest formą sprzeciwu wobec działań Komisji Europejskiej, bo odbudowa gospodarki po pandemii koronawirusa nie może być przedmiotem politycznego szantażu wobec jakiegokolwiek państwa członkowskiego UE. Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraził także zaniepokojenie stanowiskiem Holenderskiej Izby Reprezentantów w sprawie zablokowania wypłaty Polsce 36 mld euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ taka postawa jest daleka od idei współpracy i przyjaźni pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej.

– Wsparcie finansowe, które trafi na Dolny Śląska w ramach Krajowego Planu Odbudowy jest dla nas niezwykle ważne. Wśród projektów, jakie wybraliśmy do tego programu, są chociażby inwestycje wpływające na rozwój transportu i kolei pasażerskiej w regionie. Wszystkie one rozwiążą wiele problemów komunikacyjnych, dając silny impuls do rozwoju gospodarczego. Transport publiczny był w Polsce zaniedbywany przez dekady, co teraz wpływa na możliwości rozwoju poszczególnych regionów. Na Dolnym Śląsku rozumiemy jego znaczenie, dlatego skupiamy się na pozyskiwaniu finansowania na projekty z tej dziedziny właśnie – zaznacza Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Pieniądze, które mają do nas trafić, zdecydowanie ułatwią nam przeprowadzenie inwestycji ważnych dla mieszkańców i przedsiębiorców z regionu – dodaje.

Celem realizacji Krajowego Planu Odbudowy jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Pieniądze pochodzące z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska przeznaczy głównie na prorozwojowe inwestycje w ramach obszarów:

  • transformacji cyfrowej,
  • odporności i konkurencyjności gospodarki,
  • energii i zmniejszenia energochłonności,
  • dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia,
  • zielonej i inteligentnej mobilności.

To również środki na inwestycje infrastrukturalne, na przykład drogi i kolej. Na wiele z nich Polacy i Dolnoślązacy czekają od dawna, a ich realizacja jest priorytetem Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Pieniądze te będą impulsem inwestycyjnym po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa – tak bardzo teraz potrzebnym. W wielu krajach UE środki zostały już uruchomione.

– W naszym województwie stawiamy na infrastrukturę, w szczególności rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego i na ochronę środowiska. Kolej jest jednym z najbardziej ekologicznych i bezpiecznych środków transportu, który będziemy chcieli w dalszym ciągu rozwijać z wykorzystaniem środków z KPO. W Zagłębiu Miedziowym takim priorytetem jest połączenie kolejowe Głogów-Polkowice-Lubin i utworzenie tzw. Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. Rozwój nowoczesnych technologii wodorowych, wymiana niskoefektywnych źródeł ciepła, wdrażanie technologii zgodnych z gospodarką o obiegu zamkniętym czy wykorzystanie surowców wtórnych, to w mojej ocenie obszary, które dzięki środkom z KPO odnotują znaczny rozwój w naszym województwie – mówi Piotr Karwan, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Sejmikowa większość jest zdania, że nie ma żadnych podstaw, aby z powodu sporu Komisji Europejskiej z naszym rządem wstrzymywać zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy i przekazanie pieniędzy przeznaczonych dla Polski. Tym bardziej, że na te środki składaliśmy się wszyscy, jako obywatele i państwa Unii Europejskiej.