Dzieje sięGłogów

Radny martwi się o stan bulwaru. O trawniki, ale nie tylko1 min na czytanie

Radny martwi się o stan bulwaru. O trawniki, ale nie tylko

Interpelacja radnego Krzysztofa Sarzyńskiego dotyczy stanu technicznego infrastruktury Bulwaru
Nadodrzańskiego. – W szczególności stanu pozostałości fundamentów kościoła p.w. św. Krzyża oraz fundamentów kościoła p.w. św. Stanisława – doprecyzowuje w swoim piśmie. I załączył też zdjęcia tego miejsca. – Uwidocznione są liczne ubytki i pęknięcia cegieł oraz wykwity solne. Interpelacja dotyczy również tragicznego stanu trawników na bulwarze.

Radny pyta czy na wykonane prace budowlane obowiązuje jeszcze gwarancja i jakie usterki w obrębie bulwaru zgłoszono do wykonawcy i czy zostały usunięte w terminie? – Czy fundamenty w ramach wykonanych prac budowlanych został właściwie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi? – zastanawia się. Ponadto pyta jeszcze o prace pielęgnacyjne na trawnikach, jakie były przeprowadzane przez gminę w ubiegłym roku, oprócz koszenia trawy. W ratuszu pracują nad odpowiedziami dla radnego – zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzyma ją do 14 dni od wpływu pisma do prezydenta.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się