Dzieje sięGłogów

Radny martwi się o te drzewa. “Idą po nóż”. A miasto odpowiada i mówi o planach2 min na czytanie

Radny martwi się o te drzewa. "Idą po nóż". A miasto odpowiada i mówi o planach

Radny Marek Sienkiewicz podnosi alarm – drzewa w parku na skwerze Głowackiego i Grunwaldzkiej przeznaczone zostały do wycięcia. – Tak, mają iść pod nóż – pisze, że jego zdaniem tworzą w tym miejscu piękną, bujną niską zieloną kurtynę chroniącą przed spalinami, hałasem. – Dają szczodrze wytchnienie i cień. Wystarczy zostawić je w spokoju, od czasu do czasu pielęgnować, leczyć i dosadzać między nimi dorodne sadzonki – będą karmione przez starsze drzewa i pod ich baczną opieką – mówi.

O sprawę pytaliśmy w ratuszu. Marta Dytwińska-Gawrońska, rzecznik prasowa prezydenta miasta, wyjaśnia, że planowane jest tam zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw. – Projekt zakłada podział terenu na trzy strefy: muzyczną (akustyczną), sprawnościową (mechaniczną) i naukową (optyczną i hydrostatyczną) – informuje.

Każda ze stref będzie wyposażona w dedykowane urządzenia zabawowe. I tak na przykład dla akustycznej – rura głosowa, dudnienia, trójkąty, fletnia pana, dla optycznej – składanie twarzy, zespół dysków, dwa zwierciadła, dla hydrostatycznej – nurek Kartezjusza, dla mechanicznej – wózki na szynach, armata powietrzna, rezonans kładki. Urządzenia będą dostępne ze ścieżek. Dodatkowo na całym terenie zaprojektowano inne elementy małej architektury.

– Miejscem centralnym całego układu jest okrągły plac ze sceną czy podestami i pergolą. Podesty betonowe i drewniane o różnych wysokościach pełnić będą funkcję siedziska i sceny. Dodatkowo zaprojektowano tężnię solankową o konstrukcji drewnianej wraz z iluminacją świetlną. Ponadto projektowane jest oświetlenie terenu i monitoring oraz remont ogrodzenia. Niestety w czasie przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej oraz analizy gospodarki drzewostanem okazało się, że 13 drzew jest zbyt chorych i wytypowano je do usunięcia. Drzewa te, lipy drobnolistne i akacjowe, nie rokują poprawnego wzrostu i rozwoju. Drzewa te zamierają, bo zostały posadzone zbyt gęsto. Do wycinki wytypowano najsłabsze drzewa po to, by te silniejsze miały szansę na dalszy wzrost. Na usunięcie wytypowanych drzew uzyskano pozwolenie od Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji. Jest też dobra informacja: na terenie placu zostanie posadzonych 17 nowych drzew! Będzie też nowa niska zieleń – dodaje rzecznik. Projekt zakłada niwelację istniejącej skarpy w części niezadrzewionej, wyrównanie poziomu terenu przy wejściach na teren interaktywnego placu zabaw. Ponadto projektowane jest oświetlenie terenu, monitoring, zasilanie podestu/sceny, a także podłączenie wody oraz remont ogrodzenia wraz z ujednoliceniem przęseł.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się